top of page

מכירות חגים

קרית ספר

יח אלול

יום רביעי בין השעות 17:00-22:00

אולם מרומי שדה

רחוב מרומי שדה 44

ברכפלד

יז אלול

יום שלישי בין השעות 17:00-22:00

אולם בית ישראל

אלעד

טז אלול 

יום שני בין השעות 17:00-22:00

אולם בני הישיבות

רחוב יונתן בן עוזיאל 12

בני ברק

י אלול 

יום שלישי בין השעות 17:00-22:00

אולם סאטמר

רחוב יום טוב 7

קרית ספר

כה אלול

יום רביעי בין השעות 17:00-22:00

אולם פנינת החושן

רחוב קצות החושן 23

בני ברק

כד אלול

יום שלישי בין השעות 17:00-22:00

אולם סאטמר

רחוב יום טוב 7

בית שמש

כג אלול 

יום שני בין השעות 17:00-22:00

אולם דושינסקי

רחוב רבי יהושע 10

ירושלים

כב אלול 

יום ראשון בין השעות 17:00-22:00

אולם בנות הדסה 

רחוב ירמיהו 7

bottom of page