בני ברק
 

אולמי דונולו
רחוב דונולו 5
יג כסלו 18.11.2021​

בני ברק

אולמי סאטמר

רחוב יום טוב 7

יב כסלו 16.11.2021

ירושלים 

אולמי בנות הדסה

רחוב ירמיהו 17

ו כסלו   10.11.2021