בני ברק

ב סיון

יום רביעי בין השעות 17:00-22:00

אולם סאטמר

רחוב יום טוב 7

אשדוד

כט אייר

יום שני בין השעות 17:00-22:00

אולם בית דוד ושאול

רחוב רבי חנינא בן דוסא

בית שמש

כד אייר

  17:00-22:00 יום רביעי בין השעות

אולם  עסטרייכר

רחוב רשבי1

ירושלים

כג אייר

יום שלישי בין השעות 17:00-22:00

אולם בנות הדסה

רחוב ירמיהו 17